You are here: Home » Бизнес - фирма услуги » Счетоводно обслужване в София

Счетоводно обслужване в София

Счетоводно обслужване в София от счетоводна къща София. На фирми, имащи голям документооборот или регистрирани по ЗДДС предлагаме месечно счетоводно обслужване под формата на абонамент, което ще им позволи да извършват дейността си съгласно законите на Република България. Счетоводните услуги включват консултация, представляване пред НАП, регистрация по ЗДДС, подаване на декларации, изготвяне на справки и отчети, водене на материалните активи, ТРЗ услуги за нает персонал и служители и др. След края на фискалната (счетоводната) година предлагаме годишно счетоводно приключване.

За малки фирми, нерегистрирани по ЗДДС, предлагаме счетоводни услуги на стандартни цени за счетоводство. Фирмите могат да бъдат стартиращи и при нужда съдействаме за регистрацията на фирма (ЕООД, ООД, ЕТ). За съществуващите фирми съдействаме със съвети за развитие на бизнеса и разработване на нови фирмени пазари по цяла Европа и цял Свят. Годишното приключване в счетоводството се извършва на цена по договаряне, според обема и сложността на документите.

Изготвяме всички нужни бележки и удостоверения, нужни за работата на фирмата. Изготвяме трудови, граждански и търговски договори, обработка на болнични и отпуска и т.н. Ако имате нужда от счетоводно обслужване, ние сме счетоводна къща София.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.