You are here: Home » Бизнес - фирма услуги » Изработка на сайтове и интернет уеб приложения

Изработка на сайтове и интернет уеб приложения

Изработка на сайтове и интернет уеб приложения от ИТ-специалисти с над 15 годишен опит. Най-важната част при изработката на сайт е неговото правилно планиране – определяне на целите и как да бъдат постигнати. Това гарантира целеустремена работа и постигане на целите от уеб сайта, в зададен предварителен срок или в течение на времето (близко, средно или далечно бъдеще).

Етапите на изграждане на уеб сайт най-често са няколко, всеки от тях взаимосвързан и зависещ от предходните етапи:

  • определяне на цели на бизнес сайт, основна идея и процес на работа на сайта и бизнеса
  • проучване на пазара и конкурентите
  • планиране на уеб сайт и изготвяне на задание за изработка на уеб сайт
  • изготвяне на уеб дизайн – уникален или готов/евтин
  • програмиране на уеб сайт – внедряване на дизайн и програмиране на функционалностите на уеб сайта
  • тестване на уеб сайт – проверка за правилна работа на всяка функционалност и изпълнение на заданието за изработка на уеб сайт
  • стартиране на уеб сайт в Интернет – да бъде достъпен от цял свят
  • поддръжка на уеб сайт – осигуряване непрекъсваема работа на уеб сайта, вкл. техническа поддръжка
  • популяризация на уеб сайт – да се осигурят посещения на уеб сайта от потенциални клиенти и др. посетители, според заложените цели на уеб сайта
  • обратна връзка и управление на уеб сайт – за да се постигнат целите, може да се наложат допълнителни дейности или промяна на текущите задачи…

Това са накратко най-важните етапи за изработка или разработка на сайт. Както можете да видите, самите етапи зависят един от друг. Също така, самото пускане (стартиране) на сайта, не води автоматично до постигането на заложените цели към уеб сайта. Ето защо работата трябва да се завърши докрай, за да може да се очакват съответните резултати, т.е. постигането на целите пред един уеб сайт.

Сега накратко да разясним малко по-подробно етапите, като ги комбинираме:

Планиране на уеб сайт – определяне на цели, проучване на пазара, изготвяне на задание за изработка на сайт и план за популяризация на уеб сайт

Планиране на уеб сайт – определяне на цели, проучване на пазара, изготвяне на задание за изработка на сайт и план за популяризация на уеб сайт – това са много на брой дейности, които помагат да се разпишат и определят нужните действия и функционалности на уеб сайт. Всичко това е включено като етап в планирането на уеб сайта.

Планирането на изработката на уеб сайт и последващия план за популяризация и развитие на уеб сайт е най-често най-важната дейност от изработката на уеб сайт. Етапът може да ви спести хиляди левове и евро (евра), всъщност може дори да ви спести десетки хиляди евро/лева. Целта е да се определят най-важните и най-нужните действия и функционалности в уеб сайт, които ще изпълнят заложените цели. При силна конкуренция, освен най-важните функционаности, може да се наложат да се добавят и второстепенни функции, така че вашия уеб сайт да бъде конкурентен на сайтовете на вашите конкуренти.

Освен чисто функционалната част, трябва да се отбележи и важността на “удобството и леснотата на работа с уеб сайта”. Сложни и претрупани с функционалност уеб сайтове не са за всеки, още по-малко за малки фирми, неналожили се на пазара. Ето защо, освен всичко останало, не бива да се прекалява – работата на посетителите с уеб сайта трябва да е лесна и удобна, иначе просто си губите парите и времето в ненужни функционалности и усложнения!

Дизайн и програмиране на уеб сайт

Дизайн и програмиране на уеб сайт е основната част по изработката на уеб сайт, като дизайнът и програмираните функционалности на сайта следват изискванията на заданието за изработка на сайт от етап “Планиране на уеб сайт“.

Дизайнът и избраните цветови схеми и нюанси са по изисквания на клиента или по препоръка на уеб агенцията и фирмата за планиране и изработка на уеб сайт. Цветовете имат психологичен ефект, например червеният цвят предизвиква към действие (агресия), поради което често се използва като цвят на линковете, на бутоните, цвят на лого или просто се интегрира в дизайна на сайта.

Програмирането на уеб сайт е изработка на сайт с програмиране на заложените изисквания към функционалността на различните секции и уеб страници. Вече споменахме, че може да се направи комплексна функционалност, но е важно да се наблегне върху аудиторията на уеб сайта и лекотата/удобството на работа на посетителите с всяка функционалност. При нужда още на етап планиране се опростява функционалността, така че да може 95% от аудиторията да работи лесно и удобно със сайта.

Програмирането на уеб сайт най-често е най-дългия и най-сложен етап. Изпълнява се от опитни и начинаещи програмисти (backend и frontend програмисти, със или без SEO умения), които могат да се справят с функционалността на секцията от сайта. Опитните програмисти обикновено имат SEO знания и умения, които са полезни когато има изискване към оптимизацията на сайт за търсачките, което пък представлява безплатна реклама и посещения от търсачки, точно таргетирани потенциални клиенти…

Развитие на уеб сайт – популяризация, оптимизация за търсачки и планиране на маркетинг и рекламни подходи

Развитие на уеб сайт представлява популяризация, оптимизация на сайт за търсачки, планиране на маркетинг и рекламни подходи. Целта е след стартирането на уеб сайта, в него да има посещения на потенциални клиенти, които да се превърнат в реални клиенти. Посещението в сайта е най-благоприятно от таргетирани аудитории. Напр. ако имаме онлайн магазин или уеб сайт за строителни материали, таргет-аудиторията ще са различни браншови строителни и проектантски огранизации, както и от търсене за строителни материали в търсачките. Това предопределя стратегията (планът) за SEO оптимизация на сайт за търсачките и за директна реклама с банери.

Популяризация в социални мрежи може да се осъществи с банерна реклама или пък с различни кампании, които да привлекат съответната таргет аудитория. За всеки бранш може да се измисли уникални подходи и кампании, които да са едновременно интересни за аудиторията и да привличат нови клиенти.

Важна оценка за развитието на уеб сайт дава статистиката на сайт. Статистиката на уеб сайт е начинът, по който от например 100 клика, разбирате колко от тях са достигнали до рекламираната страница, услуга или продукт. Или пък без реклама, да разберете кои продукти и услуги, колко интерес (посещения) получават… Статистиката дава обратна връзка, въз основа на която се променя планът и стратегията за популяризация и оптимизация на сайт. Без нея, вие просто давате парите си на вятъра.

Изработка на уеб сайт и приложения – заключение

Както може би усещате, изработката на уеб сайт и уеб мобилни приложения е доста сложен процес, изискващ огромен обем знания и достатъчен (няколкогодишен) опит, за да можете да направите нещата както трябва и да постигнете вашите бизнес цели. Ето защо, ако смятате, че трябва да се доверите на фирма за изработка и поддръжка на сайта, уеб агенция, рекламна интернет агенция и т.н., то вие сте на прав път. Около 98% от клиентите ни са решили да се доверят на ИТ специалисти с опит и знания, вместо да си губят времето да учат толкова сложна и непрекъснато променяща се среда – изработката на уеб сайтове и уеб мобилни приложения. Останалите 2% решават сами да направят сайт и най-често успяват да направят сайт, който рядко бива посещаван… Разбира се има и изключения, напр. имаме клиент стоматолог имплантолог, който се справя доста добре с оптимизацията на сайтове за търсачките.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.